Rzetelny dostawca
ISO:9001

Produkty

DependaPower™

DependaPower™ jest to wysokiej wydajności pompa umieszczona na przyczepie. Zestaw zawiera oparty na dyrektywie EPA Tier 3 silnik

SM

Membrana uszczelniająca jest bardzo cienką uszczelką, łatwą do zamontowania pomiędzy

PFG/PFG-S

PFG i PFG-S są to urządzenia do podpowierzchniowego wytwarzania piany. Powietrze zostaje zasysane do wnętrza urządzenia poprzez

HSSS

Urządzenie wykorzystywane jest w celu dostarczenia piany na powierzchnię cieczy w zbiorniku za pomocą elastycznego węża.

FMX MLB

MLB jest to urządzenie do stałych instalacji piany ciężkiej. Prądownica zakończona jest deflektorem. Jego solidna konstrukcja

FMX MRM

MRM jest wytwornicą piany średniej do stałych instalacji pianowych.Konstrukcja ze stali nierdzewnejDuży obszar pokryciaDo stosowania

FMX OFG

Prądownice piany OFG instalowane są na zewnętrznej ścianie zbiorników, powyżej poziomu przechowywanego produktu, wytwarzają

FMX OFGR

Prądownica piany wytwarza i podaje pianę na powierzchnię cieczy. Dostępne są dwa typy prądownic, OFG i OFGR wykorzystywane

MF SK-140

Jest to niezwykle praktyczne urządzenie służące do podawania piany ciężkiej lub lekkiej – łatwe w obsłudze przez jedną

FMX MI 25

Urządzenie ma na zadanie dozować środek pianotwórczy w ściśle określonym zakresie ciśnienia.
Certyfikaty urządzeń