Rzetelny dostawca
ISO:9001

Partnerzy

Tyco Fire Suppression & Building Products jest przedsiębiorstwem należącym do Tyco International Ltd., korporacji oferującej wyroby od elektroniki, telekomunikacji i kontroli procesów przemysłowych po ochronę zdrowia, zabezpieczenia przeciwpożarowe i systemy bezpieczeństwa. Produkuje urządzenia i systemy ochrony przeciwpożarowej budynków przeznaczonych do celów handlowych, przemysłowych oraz mieszkaniowych.

Tyco Fire Suppression & Building Products is a company owned by Tyco International Ltd., a corporation that offers products ranging from electronics, telecommunications and industrial process control for health and fire protection, as well as security systems. It manufactures fire protection devices and systems for commercial, industrial and residential purposes.

czytaj więcej

ANSUL jest sztandarową marką Tyco FS-BP oferującą doskonałej jakości urządzenia do instalacji gaśniczych, m.in. działka pianowe, zbiorniki bladder tank, systemy dozowania, oraz środki pianotwórcze i proszki gaśnicze.

ANSUL is the flagship brand of Tyco FS-BP, offering excellent quality equipment for fire extinguishing systems, including foam cannons, bladder tanks, dosing systems, foam concentrates and extinguishing powders.

czytaj więcej

Macron Safety jest światowym producentem sprzętu ochrony przeciwpożarowej. Firma projektuje i wytwarza urządzenia takie jak generatory piany, działka pianowe, dozowniki.

Macron Safety is a global manufacturer of fire protection equipment. The company designs and manufactures

czytaj więcej

SKUM jest światowej renomy producentem sprzętu gaśniczego stosowanego w stałych instalacjach gaśniczych pianowych. Oferuje m.in. generatory piany lekkiej oraz zbiorniki i systemy dozowania środka pianotwórczego.

SKUM is a world-renowned manufacturer of extinguishing equipment used in fixed foam extinguishing systems. It offers, among others light foam generators as well as foam concentrate tanks and dosing systems.

czytaj więcej

Williams Fire & Hazard Control jest amerykańskim potentatem w dziedzinie pożarnictwa. Firma powstała w 1980r i specjalizuje się w zabezpieczeniach łatwopalnych cieczy, 30 lat doświadczenia w produkcji sprzętu i ponad 200 ogólnoświatowych projektów przeciwpożarowych sprawiają że urządzenia firmy Williams Fire & Hazard Control są najwyższej jakości.

Williams Fire & Hazard Control is an American tycoon in the field of firefighting. The company was founded in 1980 and specializes in the protection of flammable liquids. With over 30 years of experience in the production of equipment and over 200 global fire protection projects is what makes Williams Fire & Hazard Control devices that of the highest quality.

czytaj więcej

Temper Technology AB, szwedzka firma z unikalnymi innowacjami i silnym zaangażowaniem w ochronę środowiska. Producent m.in. środka przeciw zamarzaniu (wolnego od glikolu) do ochrony przeciwpożarowej, o właściwościach gaśniczych lepszych niż woda.

Temper Technology AB, is a company with unique innovations and a strong commitment to environmental protection. They are a producer of antifreeze (glycol-free) for fire protection with better fire-fighting properties than water.

GRINNELL, marka premium należąca do Johnson Controls International, dostarcza wysokiej jakości rozwiązania systemów rowkowanych do pełnego zakresu zastosowań. Dostępne produkty oferują wykonawcom, inżynierom i dystrybutorom szybsze, bardziej opłacalne narzędzia do łączenia rur niż tradycyjne metody spawania. Innowacyjne produkty GRINNELL obejmują złączki, kształtki, trójniki, nawiertki, zawory i akcesoria. Kompleksowe, konkurencyjne cenowo usługi inżynieryjne zapewniają oszczędność pracy i kosztów. Wszystkie produkty GRINNELL objęte są wiodącą w branży 10-letnią ograniczoną gwarancją.

GRINNELL, a premium brand of Johnson Controls International, delivers quality piping solutions for a full range of applications. Available products offer contractors, engineers, and distributors faster, more cost effective tools for joining pipes over traditional welding methods. Innovative GRINNELL products include couplings, fittings, mechanical tees, valves, and accessories. Comprehensive, competitively priced engineering and planning support services provide reduced labor and cost savings. All GRINNELL products are backed by an industry-leading 10-year limited warranty.

InfraTec – firma z 30 letnim doświadczeniem oferująca innowacyjne produkty i usługi w dziedzinie technologii podczerwieni. Sztandarowym produktem jaki posiada w swoim portfolio jest system WASTE SCAM, stosowany w najbardziej wymagających obiektach, takich jak np. spalarnie śmieci czy automatyczne magazyny. Niezawodność urządzeń firmy INFRATEC zapewniają najwyższej jakości podzespoły, wykorzystywane podczas produkcji, ponadto firma oferuje również zdalne wsparcie oraz zdalną konserwację swoich systemów.

InfraTec, a company with 30 years of experience, offering innovative products and services in the field of infrared technology. The flagship product in their portfolio is the WASTE SCAM system, used in the most demanding facilities, such as waste incineration plants or automatic warehouses. The reliability of INFRATEC devices is ensured by the highest quality components used during production. InfraTec also offers remote support and remote maintenance of its systems.

 

Rodzinę produktów Zettler zbudowano w oparciu o technologię MZX, która zapewnia jedne z najbardziej zaawansowanych funkcji w wykrywaniu pożarów. Opracowana w wyniku integracji innowacyjnych rozwiązań produktowych, powstałych podczas wielu lat prowadzenia badań i rozwoju w całej Europie, platforma technologiczna MZX, przez ponad 100 lat istnienia oferuje szereg najlepszych technik detekcji, wnosząc znaczny wkład we wczesne wykrywanie pożarów i minimalizowanie fałszywych alarmów. Platforma dostarcza również jedne z najlepszych technik instalacyjnych, umożliwiających łatwe i elastyczne prace inżynierskie i montażowe. Dzięki temu Zettler jest jednym z najbardziej odpornych, niezawodnych i funkcjonalnych systemów, oferując najwyższy poziom zgodności z normami.

The Zettler range has been built around MZX Technology which provides some of the most advanced fire detection capabilities available. Developed from integrating many years of product innovation through research and development across Europe, the MZX Technology platform has provided some of the best sensing technologies for over 100 years and has been a great contributor to early detection and minimizing false alarms. It has also been responsible for some of the best installation techniques allowing easy and flexible engineering and installation. This has resulted in the Zettler range being the most resilient, reliable and serviceable systems available and has the highest level of standards compliance.

 

Certyfikaty urządzeń