Dozowniki

Skuteczność systemu gaśniczego pianowego zależy od właściwego doboru urządzeń oraz środka pianotwórczego.

Zadaniem elementów dozujących jest zapewnienie właściwego stężenia roztworu koncentratu pianotwórczego z wodą, co gwarantuje optymalne parametry piany gaśniczej.

W zależności od konstrukcji, dozowniki koncentratu środka pianotwórczego wykorzystujemy w układach dozowania opartych na:

  • pompie środka - seria PPW
  • zbiornikach typu Bladder Tank -seria TPW, FLOWMAX, BETWEEN FLANGE

 

CNBOP