Rzetelny dostawca
ISO:9001

Produkty

Działko wodno-pianowe sterowane ręcznie FJM-MAN

Działka FJM MAN 80, 100, 150 i 200 umożliwiają podawanie strumienia wody bądź piany gaśniczej na znaczne odległości w szerokim

Zbiorniki przeponowe wertykalne i horyzontalne SKUM

Zbiornik składa się ze stalowego poszycia oraz elastycznej membrany znajdującej się wewnątrz. Przepływająca woda wywiera

Zbiorniki przeponowe wertykalne i horyzontalne ANSUL

Zbiornik przeponowy Bladder Tank ANSUL® jest jednym z elementów zrównoważonego systemu dozowania środka pianotwórczego. Jego

Działko wodno-pianowe z automatyczną oscylacją FJM WTO

Działka FJM WTO 80, 100, 150 i 200 umożliwiają podawanie strumienia wody bądź piany gaśniczej na znaczne odległości w szerokim

Działko wodno-pianowe sterowane elektrycznie FJM EL

Działka FJM EL 80, 100, 150 i 200 umożliwiają podawanie strumienia wody bądź piany gaśniczej na znaczne odległości w szerokim

FoamStorm 12000

Przewoźne działko wodno-pianowe z serii FoamStorm jest innowacyjnym rozwiązaniem przygotowanym we współpracy z jednostkami straży

FMX COBRA

Działko pianowe zamontowane na konstrukcji wyposażonej w cztery, niezależne obracające się koła z pneumatycznymi oponami, co

Ambassador 2x8 Gun Trailer

Przewoźne działko wodno-pianowe wysokiej wydajności Ambassador 2X6 Gun Trailer zostało stworzone na potrzeby zakładowych straży

DependaPower™

DependaPower™ jest to wysokiej wydajności pompa umieszczona na przyczepie. Zestaw zawiera oparty na dyrektywie EPA Tier 3 silnik
Certyfikaty urządzeń