Zawór zapobiegający przeciekom środka pianotwórczego WAFV

Zawór zapobiegający przeciekom środka pianotwórczego WAFV

Zawór WAFV jest wykorzystywany przede wszystkim w systemach zbiorników typu Bladder Tank i jest zainstalowany na linii środka pianotwórczego tuż przed dozownikiem. Gdy system pracuje i rośnie ciśnienie wody, zawór WAFV otwiera się i umożliwia przepływ środka pianotwórczego do dozownika. W takich aplikacjach WAFV zapobiega wyciekowi środka pianotwórczego do linii wody.

Zawór WAFV można wykorzystać z wszystkimi rodzajami środków pianotwórczych.

Zapytaj o produkt
Zastosowanie
Obiekty produkcyjne
Obiekty produkcyjne
Obiekty produkcyjne
Lądowiska i helipady
Lądowiska i helipady
Lądowiska i helipady
Obiekty logistyczne / hale magazynowe
Obiekty logistyczne / hale magazynowe
Obiekty logistyczne / hale magazynowe
Przemysł paliwowy
Przemysł paliwowy
Przemysł paliwowy
Sektor energetyczny
Sektor energetyczny
Sektor energetyczny
Sektor kolejowy
Sektor kolejowy
Sektor kolejowy
Obiekty militarne
Obiekty militarne
Obiekty militarne
Pozostałe obszary
Pozostałe obszary
Pozostałe obszary