Zawór hydrauliczny HOV

Zawór hydrauliczny HOV

Zawór hydrauliczny ANSUL jest wykorzystywany przede wszystkim w systemach zbiorników typu Bladder Tank i jest zainstalowany na linii środka pianotwórczego tuż przed dozownikiem. Gdy system pracuje i rośnie ciśnienie wody, zawór otwiera się i umożliwia przepływ środka pianotwórczego do dozownika. W takich aplikacjach zapobiega wyciekowi środka pianotwórczego do linii wody. zawór hydrauliczny ANSUL można wykorzystać z wszystkimi rodzajami środków pianotwórczych.

Zapytaj o produkt
Zastosowanie
Lądowiska i helipady
Lądowiska i helipady
Lądowiska i helipady
Obiekty logistyczne / hale magazynowe
Obiekty logistyczne / hale magazynowe
Obiekty logistyczne / hale magazynowe
Obiekty produkcyjne
Obiekty produkcyjne
Obiekty produkcyjne
Sektor kolejowy
Sektor kolejowy
Sektor kolejowy
Przemysł paliwowy
Przemysł paliwowy
Przemysł paliwowy
Sektor energetyczny
Sektor energetyczny
Sektor energetyczny
Pozostałe obszary
Pozostałe obszary
Pozostałe obszary
Dokumenty
FM