System FillFoam ANSUL

System FillFoam ANSUL

Opracowany przez firmę ANSUL system piany lekkiej to skuteczne rozwiązanie w przypadku hal produkcyjnych, magazynów, piwnic, tuneli, hangarów lotniczych i innych obiektów, gdzie występują materiały palne i chemikalia. System polega na automatycznym podaniu piany lekkiej poprzez całkowite wypełnienie chronionego pomieszczenia.

Piana lekka na bazie odpowiedniego środka pianotwórczego tworzy szczelną warstwę uniemożliwiającą dalsze spalanie oraz zabezpiecza przed parowaniem palnych, toksycznych substancji. Jednocześnie niewielka ilośc wody zawarta w pianie powoduje znaczne zmniejszenie strat popożarowych.

System piany lekkiej projektowany jest w oparciu o wytyczne NFPA 11 "Standard for Low-, Medium-, and High Expansion Foam" z uwzględnieniem rodzaju chronionej konstrukcji, czasu wypełnienia, wysokości składowania materiałów palnych i innych czynników mających wpływ na skuteczność oraz optymalny koszt instalacji.

Kompletny system składa się z następujących elementów:

  • Systemu detekcji i uruchamiania
  • Źródła wody
  • Zbiornika do przechowywania środka pianotwórczego bladder tank
  • Środka pianotwórczego Jet-X
  • Zespołu dozowania piany
  • Zaworu zalewowego
  • Instalacji rurowej piany/wody
  • Generatorów pianowych z wentylatorem Jet-X
Zapytaj o produkt
Zastosowanie
Obiekty produkcyjne
Obiekty produkcyjne
Obiekty produkcyjne
Obiekty logistyczne / hale magazynowe
Obiekty logistyczne / hale magazynowe
Obiekty logistyczne / hale magazynowe
Obiekty militarne
Obiekty militarne
Obiekty militarne
Sektor energetyczny
Sektor energetyczny
Sektor energetyczny
Pozostałe obszary
Pozostałe obszary
Pozostałe obszary