System INSIDE AIR HotFoam™

System INSIDE AIR HotFoam™

System INSIDE AIR HotFoam™ jest najnowszym osiągnięciem w dziedzinie zabezpieczeń przeciwpożarowych. Ze względu na udowodnioną skuteczność i szybkość w zwalczaniu ognia jest najchętniej stosowanym rozwiązaniem w miejscach takich jak magazyny, zakłady produkcyjne, hangary lotnicze, maszynownie na pokładach statków czy też platformy wiertnicze. Ogromną zaletą Systemu HotFoam™ oprócz efektywności jest optymalna redukcja szkód wtórnych, jakie niestety występują w przypadku zwykłej instalacji wodnej.

Zapytaj o produkt
Zastosowanie
HotFoam™ jest równie skuteczny w gaszeniu pożarów materiałów płynnych, jak też palnych materiałów stałych. Przy odpowiednim doborze środka pianotwórczego zapewnia bezpieczeństwo w miejscach takich jak: wszelkiego rodzaju magazyny, zakłady przetwórcze, hale produkcyjne, tunele kablowe, tunele kolejowe, petrochemiczne zakłady produkcyjne, hangary lotnicze, elektrownie, maszynownie na pokładach statków i platform wiertniczych.
Obiekty produkcyjne
Obiekty produkcyjne
Obiekty produkcyjne
Przemysł paliwowy
Przemysł paliwowy
Przemysł paliwowy
Obiekty militarne
Obiekty militarne
Obiekty militarne
Obiekty logistyczne / hale magazynowe
Obiekty logistyczne / hale magazynowe
Obiekty logistyczne / hale magazynowe
Pozostałe obszary
Pozostałe obszary
Pozostałe obszary
Charakterystyka

HotFoam™ skutecznie ochrania przestrzenie zamknięte przed większością zagrożeń, ponieważ łączy w sobie zalety konwencjonalnych instalacji pianowych oraz znane właściwości gaśnicze wody. Drobno rozpylona mgła, która jest wytwarzana natychmiast po jego uruchomieniu powoduje szybki spadek temperatury, co może już na tym etapie skutkować ugaszeniem ogniska, jak również umożliwia ewakuację.

Następnie w krótkim czasie (odpowiednio dobranym przez projektanta), chroniony obszar jest szczelnie pokrywany pianą, która zalewa płomień. Warstwa piany w przeciwieństwie do wody utrzymuje się na materiale, odcinając dopływ tlenu z powietrza, co uniemożliwia zachodzenie reakcji spalania, a także dzięki małemu przewodnictwu cieplnemu działa izolacyjnie na substancje nieobjęte pożarem.

Mała ilość roztworu wyciekającego z piany lekkiej skutkuje tym, że straty po pożarowe są znacznie mniejsze niż w przypadku instalacji wodnych.