SKUM NFF 3x3 UL201

SKUM NFF 3x3 UL201

Bezfluorowy koncentrat pianotwórczy SKUM 3x3 UL201 wyznacza nowy standard dla gaszenia pożarów klasy B. Zastosowana technologia produkcyjna zapewnia:

  • Skuteczną kontrolę i tłumienie pożarów paliw węglowodorowych
  • Lepkość podobną do wysokiej jakości 3x3 AR-AFFF, umożliwiającą stosowanie z większością prawidłowo skalibrowanych urządzeń dozujących
  • Wielofunkcyjną wydajność do gaszenia i kontroli pożarów
  • Długotrwałą warstwę piany zapewniająca zwiększoną odporność na spalanie i tłumienie oparów po ugaszeniu pożaru
  • Zgodność z normą UL dla różnych zbiorników bladder tank, dozowników, dysz
  • Zgodność z dyrektywami (UE) 2017/1000 w sprawie PFOA i 2019/1021 (dyrektywa UE w sprawie POP) jako produkt bezfluorowy
  • Produkt z certyfikatem GreenScreen Certified™ Silver*
Zapytaj o produkt
Zastosowanie
Przemysł paliwowy
Przemysł paliwowy
Przemysł paliwowy
Obiekty produkcyjne
Obiekty produkcyjne
Obiekty produkcyjne
Sektor energetyczny
Sektor energetyczny
Sektor energetyczny
Pozostałe obszary
Pozostałe obszary
Pozostałe obszary