Generator piany lekkiej Fomax 7

Generator piany lekkiej Fomax 7

Fomax 7 jest to przenośny generator piany lekkiej stosowany do zabezpieczenia takich obiektów jak:

  • magazyny, maszynownie,
  • hale z urządzeniami technologicznymi,
  • kanały z przewodami elektrycznymi,
  • zakłady chemiczne oraz kopalnie.


Stosuje się go również do gaszenia pożarów wycieków LNG, zapobiegania parowaniu toksycznych bądź łatwopalnych substancji oraz do inertyzacji zbiorników.

Generator piany lekkiej Fomax 7 jest zasilany turbiną wodną. Do wytworzenia piany służy roztwór wodny specjalnego środka pianotwórczego pod ciśnieniem minimum 4 bar. Dzięki temu powstająca piana ma objętość nawet do 1000 razy większą niż roztwór, z którego została wytworzona, zapewniając doskonałe właściwości gaśnicze bez szkód, jakie powstają przy zastosowaniu do gaszenia pożaru wody.

Generator Fomax 7 wykonano z wysokiej jakości materiałów odpornych na korozję, dodatkowo wersja SE wyposażona jest w rękaw służący do oddymiania pomieszczeń.

 

Zapytaj o produkt
Zastosowanie
Generator Fomax 7 jest idealny do stosowania w obiektach nadających się do całkowitego wypełnienia pianą takich jak: magazyny, maszynownie, hale z urządzeniami technologicznymi, kanały z przewodami elektrycznymi, zakłady chemiczne oraz kopalnie. Stosuje się go również do gaszenia pożarów wycieków LNG, zapobiegania parowaniu toksycznych bądź łatwopalnych substancji oraz do inertyzacji zbiorników.
Przemysł paliwowy
Przemysł paliwowy
Przemysł paliwowy
Sektor energetyczny
Sektor energetyczny
Sektor energetyczny
Obiekty logistyczne / hale magazynowe
Obiekty logistyczne / hale magazynowe
Obiekty logistyczne / hale magazynowe
Pozostałe obszary
Pozostałe obszary
Pozostałe obszary