Safe Landing

Bezpieczne lądowanie

Foamax, lider na polskim rynku urządzeń przeciwpożarowych, stworzył system Bezpieczne Lądowanie, z ang. Safe Landing. Powstanie systemu gaśniczego poprzedziła realizacja projektów lotniskowych i zabezpieczania helipadu na jednym z budynków w Warszawie. W systemie wykorzystano sprawdzone rozwiązania przeciwpożarowe znanych producentów: TYCO, ANSUL, SKUM, ZETTLER, GRINELL.

 

System ten został zaprojektowany dla klientów użytkujących wszystkie rodzaje lądowisk. Składa się z urządzeń posiadających wymagane certyfikaty i standardy, uwzględnia lokalne warunki i możliwości, oraz rodzaj i ilość potencjalnych obiektów latających użytkujących helipad. Rozwiązaniem tym FOAMAX zapewnia użytkownikowi lub właścicielowi, kompleksowe zabezpieczenie przeciwpożarowe lądowiska/helipadu.

ZASTOSOWANIE

SAFE LANDING jest systemem gaśniczym, umożliwiającym pokrycie za pomocą działek gaśniczych, w bardzo krótkim czasie, całej powierzchni helipadu, specjalnie dobraną pianą gaśniczą, która jest odporna na płomienie, wysoką temperaturę powstającą podczas spalania paliw lotniczych, oraz niszczące oddziaływanie płynów eksploatacyjnych śmigłowca.

Helikopter
 

ZASADA DZIAŁANIA

System działa automatycznie, po uruchomieniu za pomocą „jednego przycisku”, przez każdą osobę, która znajdzie się w bezpośrednim sąsiedztwie sytuacji niebezpiecznej. Nie wymagane jest specjalistyczne szkolenie ani umiejętności, których może zabraknąć w sytuacji stresu.

 

Podstawowym elementem SAFE LANDING są działka gaśnicze. Ich zaletą jest możliwość gaszenia prądem zwartym lub rozproszonym, niemniej główny tryb pracy, to automatyczna oscylacja, zapewniająca pokrycie całego zadanego obszaru, skuteczną warstwą specjalnej piany gaśniczej. Na życzenie klienta, system załączania gaszenia, może dodatkowo wysyłać alarm pożarowy do dyspozytora lotniska, straży pożarnej czy innej, dedykowanej służby reagowania.

ZASADNICZE ELEMENTY SYSTEMU

Zbiornik przeponowy BLADDER TANK - jest jednym z elementów zrównoważonego systemu dozowania środka pianotwórczego. Zbiornik przeponowy wykonany jest ze stali, wewnątrz którego znajduje się kauczukowa przepona
(membrana), wypełniona zapasem środka pianotwórczego. Zbiornik przeponowy używany jest w celu magazynowania i dozowania środka pianotwórczego do systemów gaśniczych wodno-pianowych o zmiennych przepływach i/lub ciśnieniach. Jego działanie nie wymaga zewnętrznego zasilania innego niż ciśnieniowy system wodny. Wystarczy sieć hydrantowa, lub niewielka pompownia wody, wraz ze zbiornikiem wody do celów pożarowych.

Zbiornik
Zbiornik przeponowy BLADDER TANK, wersja pozioma (horizontal)

Schemat

Schemat systemu SAFE LANDING z zastosowaniem urządzenia BLADDER TANK w wersji pionowej (vertical)


DozownikDozownik serii TPW precyzyjnie dozuje środek pianotwórczy w szerokim zakresie przepływu i zmiennych wartościach ciśnienia. Wykonany jest z mosiądzu, bardzo łatwy w montażu, nadaje się do zastosowania we wszystkich typach instalacji pianowych. Dozownik TPW jest używany w połączeniu ze zbiornikiem przeponowym – BLADDER TANK. Taki zespół dozowania i magazynowania środka pianotwórczego zapewnia znakomite parametry wytwarzanej piany. Dokładne dozowanie środka pianotwórczego niezależnie od przepływu i ciśnienia, ma zasadnicze znaczenie dla prawidłowej pracy systemu i jego sk uteczności gaśniczej.

Badanie przeprowadzone zgodnie z normą PN-EN 13565-1 na dokładność dozowania, przy stężeniu 3% dla dozownika z serii TPW 150 wykazało wartość na poziomie 3,08%.

Zasada działania

Rekomendowanym środkiem pianotwórczym jest SKUM AFFF 3% EG.
Można go stosować z wodą wodociągową, morską i zanieczyszczoną. Tworzy on na powierzchni paliwa film wodny. Jego skład to połączenie technologii fluoro i węglowodorowych surfaktantów, niezwykle skutecznych do gaszenia węglowodorów. Stosuje się go w stężeniu 3% z wodą. Działanie preparatu ma na celu jak najszybsze ugaszenie pożaru poprzez wykorzystanie mechanizmów tłumiących:

 • gęsta i lepka piana blokuje dostarczanie tlenu niezbędnego do zachodzenia procesu spalania;
 • film wodny powstający na powierzchni cieczy (paliwa)

blokuje uwalnianie się oparów paliwa uszczelniając tym
samym powierzchnię palącego się węglowodoru.

Produkt spełnia normę EN 1568:2008 1,3 oraz ICAO level B. wymaganą dla środków gaśniczych używanych w lotnictwie.

Działko wodno-pianowe typ FJM 80 WTO.

Działka są najistotniejszym elementem systemu. Umożliwiają podawanie strumienia wody, bądź piany gaśniczej na znaczne odległości w szerokim zakresie przepływu:


FJM 80 – wydajność od 500-3700 litrów na minutę, zasięg rzutu ok.70 metrów,
 

Działko dodatkowo zostało przebadane w akredytowanym laboratorium na poniższe parametry pracy:

 • przepływ 400 l/min przy ciśnieniu 5 bar, zasięg prądów gaśniczych 30 metrów
 • przepływ 400 l/min przy ciśnieniu 7 bar, zasięg prądów gaśniczych 31 metrów
 • przepływ 500 l/min przy ciśnieniu 5 bar, zasięg prądów gaśniczych 31 metrów
 • przepływ 500 l/min przy ciśnieniu 7 bar, zasięg prądów gaśniczych 34 metry

 

Seria WTO wyposażona jest dodatkowo w turbinę napędzaną przepływającą wodą, która daje możliwość automatycznej oscylacji. Specjalna konstrukcja, oraz odpowiednio dobrane materiały sprawiają, że działka są wytrzymałe, odporne na korozję i wysokie temperatury, co w przypadku bezpośredniego narażenia na oddziaływanie pożaru powierzchniowego (rozlewisko paliwa) ma istotny wpływ na skuteczność prowadzonych działań.
Rozwiązanie to doskonale sprawdza się w przypadku zabezpieczenia lądowisk. System rurociągów, zaworów, system automatyki uruchamiania, konfigurowany jest zawsze dla potrzeb konkretnej lokalizacji. To wymagana infrastruktura, którą doprecyzowuje się na etapie projektowania.

SYSTEM

Niewątpliwą zaletą systemu SAFE LANDING jest możliwość zdalnego uruchomienia, bez narażania operatora systemu (jak ma to miejsce w przypadku bezpośredniego użycia podręcznego sprzętu gaśniczego), oraz możliwość gaszenia w bliskim oddziaływaniu płomieni i wysokiej temperatury.

 • System jest kompletny, zaprojektowany „pod klucz” dla konkretnej lokalizacji;
 • System jest zbudowany w oparciu o skuteczne, certyfikowane rozwiązania;
 • System jest uruchamiany zdalnie, bezpieczny dla operatora,
 • Obsługa systemu nie wymaga specjalistycznych umiejętności gaśniczych;
 • System jest intuicyjny, idealny w sytuacji stresu, działający automatycznie;
 • W przypadku prawidłowego użycia, po sprawdzeniu i uzupełnieniu środków pianotwórczych, system jest gotowy do ponownego działania;
 • System jest gotowy do użycia w każdych warunkach pogodowych, całodobowo.

 

W trakcie projektowania, istnieje możliwość konfiguracji poszczególnych elementów, np. zwiększenia ilości działek gaśniczych, lub ilości zbiorników bladder tank i ich rodzaju (typ V- pionowy, lub H- poziomy). Rozbudowanie systemu SSP (system sygnalizacji pożaru) o DSO (dźwiękowe systemy ostrzegawcze) lub dodatkowe elementy (np. adresowalny sygnał do najbliższej jednostki straży pożarnej itp.).

Działko wodno-pianowe typ FJM WTO na helipadzie wyniesionym

Działko wodno-pianowe typ FJM WTO na helipadzie wyniesionym


PRZEZNACZENIE

Rozwiązanie jest dedykowane dla heliportów i helipadów. Idealnie nadaje się do zabezpieczania lądowisk przyszpitalnych, lądowisk prywatnych, oraz wszędzie tam, gdzie utrudniony jest przyjazd służb ratunkowych (trudny teren, odległości, posesja prywatna). System ma zastosowanie dla heliportów, helipadów lądowych; nie ma przeciwskazań do instalowania go na wysokości- na dachach budynków, helideckach okrętowych i wszędzie tam, gdzie należy zapewnić bezpieczeństwo pożarowe dla załóg śmigłowców.