Pół-podpowierzchniowy system podawania piany

Charakterystyka systemu:

  • Elementy sprzętu służącego do pół podpowierzchniowego podawania piany są mniej podatne na zniszczenia spowodowane wybuchem lub pożarem, aniżeli sprzęt stosowany przy metodzie opartej na powierzchniowym podawaniu piany,

  • Cała wytworzona piana dociera do powierzchni objętej pożarem,

  • Wszystkie elementy konstrukcyjne instalacji znajdują się na poziomie gruntu, co powala na ich łatwą konserwację,

  • Odpowiedni dla wszystkich rodzajów paliw, z wyjątkiem wyjątkowo kleistych substancji,

  • Skuteczny system gaśniczy przy zastosowaniu pian o niskiej liczbie spienienia 2 - 4.