Podpowierzchniowy system podawania piany

Charakterystyka systemu:

  • Elementy sprzętu służącego do podpowierzchniowego podawania piany są mniej podatne na zniszczenia spowodowane wybuchem lub pożarem, aniżeli sprzęt stosowany przy metodzie opartej na powierzchniowym podawaniu piany,

  • Cała wytworzona piana dociera do powierzchni objętej pożarem, nie napotykając przy tym wielu niekorzystnych czynników, jak np.: strumieni konwekcji, mogących ujemnie wpłynąć na jakość i intensywność podawanego środka gaśniczego,

  • Niezbędna jest znacznie mniejsza ilość piany do ugaszenia pożaru zbiornika niż w przypadku systemów, gdzie piana podawana z góry trafia bezpośrednio na płomienie,

  • Wszystkie elementy konstrukcyjne instalacji znajdują się na poziomie gruntu, co powala na ich łatwą konserwację,

  • Cyrkulacja paliwa spowodowana przemieszczaniem się piany zapewnia chłodzenie substancji, co dodatkowo wspomaga proces gaszenia, i redukuje w znaczący sposób możliwość powstania wykipienia i wyrzutu palącej się ropy naftowej,

  • Skuteczny system gaśniczy przy zastosowaniu pian AFFF i FFFP oraz FP, o niskiej liczbie spienienia 2 – 4.