Środki gaśnicze pianotwórcze Fluoroproteinowe FP

Środki pianotwórcze na bazie fluorowanych środków powierzchniowo czynnych i protein.

Środki

Środki gaśnicze pianotwórcze typu FP bazują na mieszaninie zhydrolizowanych protein fluorowych związków powierzchniowo czynnych oraz inhibitorów korozji. Jest przechowywany i transportowany w postaci koncentratu aby zapewnić łatwość stosowania i znaczne oszczędności w masie i powierzchni. Dzięki temu doskonale nadają się do gaszenia pożarów takich jak:

  • Zbiorniki na węglowodory,
  • Zakłady przemysłu chemicznego i przetwarzania ropy naftowej,
  • Obszary łatwopalnych cieczy,
  • Doki i pokładowe systemy morskie.

Środki gaśnicze typu FP wykorzystują 2 sposoby tłumienia pożarów:

  1. Gęsta i lepka piana blokuje dostarczania tlenu niezbędnego do zachowania procesu spalania oraz blokuje uwalnianie się oparów. Środki pianotwórcze Fluoro-proteinowe charakteryzują się pianą o bardzo dobrej trwałości i odporności na niszczenie poprzez promieniowanie cieplne.
  2. Zawartość wody w roztworze powoduje chłodzenie co znacznie przyspiesza tłumienie pożaru.

Dodatkową zaletą środków gaśniczych pianotwórczych jest zmniejszenie napięcia powierzchniowego wody, dzięki czemu zapewnia lepszą penetrację wgłąb chropowatej struktury zabezpieczanych materiałów.