Środki gaśnicze pianotwórcze AR-AFFF

Środki gaśnicze pianotwórcze tworzące na powierzchni paliwa film polimerowy.

AR-AFFF

Środki gaśnicze pianotwórcze typu AR-AFFF łączą w sobie technologię fluorosurfaktantów, węglowodorowych środków powierzchniowo czynnych, polimerów rozpuszczalnych w wodzie, fluoropolimerów i gum polisacharydowych. Dzięki temu doskonale nadają się do gaszenia pożarów niepolarnych cieczy węglowodorowych - pożary grupy B, jak i pożarów paliw na bazie rozpuszczalników polarnych w tym takich jak alkohole i ketony. Środek ten może być stosowany w takich instalacjach jak:

  • Paliwa lub zbiorniki chemiczne,
  • Zakłady przemysłu chemicznego i przetwarzania ropy naftowej,
  • Urządzenia załadunku i rozładunku cystern,
  • Obszary łatwopalnych cieczy w tym cieczy polarnych,
  • Hangary lotnicze,
  • Instalacje zraszaczowe,
  • Instalacje tryskaczowe.

Środki gaśnicze typu AR-AFFF wykorzystują 3 sposoby tłumienia pożarów:

  1. Piana wytworzona z wodnego roztworu środka gaśniczego blokuje dopływ świeżego powietrza do paliwa,
  2. Podczas wykraplania tworzą film polimerowy, który zapobiega parowaniu paliwa,
  3. Zawartość wody w pianie zapewnia efekt chłodzenia, dodatkowo tłumiąc ogień. 

Dodatkową zaletą środków gaśniczych pianotwórczych jest zmniejszenie napięcia powierzchniowego wody, dzięki czemu zapewnia lepszą penetrację wgłąb chropowatej struktury zabezpieczanych materiałów.