Bezfluorowe Alkoholoodporne Środki Gaśnicze Pianotwórcze

Redefinicja Wydajności

NFF

 

Najnowszymi produktami w portfolio koncentratów środków gaśniczych pianotwórczych marki Williams Fire & Hazard Control / ANSUL / SKUM oraz firmy FOAMAX jako wyłącznego dystrybutora na Rynek Polski są bezfluorowe koncentraty pianotwórcze do zastosowania zarówno przy pożarach rozpuszczalników polarnych jak i paliw węglowodorowych.

Wyznaczanie nowych standardów:

 • Niezależna (zweryfikowana przez akredytowane jednostki) intensywność podawania jest taka sama, jak w przypadku koncentratów AR-AFFF (UL162 Listed) przeznaczonych do kontrolowania i gaszenia pożarów paliw węglowodorowych.
 • Doskonała kontrola i tłumienie pożarów paliw węglowodorowych z niską liczbą spienienia pozwalające na użycie w połączeniu z urządzeniami nienapowietrzającymi oraz zasysaczami liniowymi o szerokim zastosowaniu.
 • Lepkość podobna do wysokiej jakości koncentratów 3x3 AR-AFFF, umożliwiająca zastosowanie z większością prawidłowo skalibrowanych urządzeń dozujących oraz zmniejszająca potrzebę istotnych zmian urządzeń.
 • Wiodąca w swojej klasie, wielofunkcyjna skuteczność w zwalczaniu i kontrolowaniu ognia: piana tworzy długotrwały koc zapewniając odporność na nawrót palenia oraz izolując opary
 • Elastyczna reakcja dzięki 3% dozowaniu w wodzie słodkiej, słonej lub brachicznej dla zagrożeń węglowodorowych i rozpuszczalników polarnych, pożarów klasy B.

 

 • Nie jest to produkt AFFF
 

 • Nie ma obowiązku zmiany większości sprzętu do gaszenia pożarów pianą
 

 • Nie jest to niesprawdzony eksperyment

 • Nie jest to niezgodny z przepisami produkt od bezimiennego startupu

 • Nie jest to półśrodek lub ustępstwo

 • Jest to redefinicja gaszenia pożarów za pomocą piany bezfluorowej

NFF2

Oferowane przez FOAMAX bezfluorowe koncentraty środków gaśniczych pianotwórczych   znajdują się na liście UL wraz z ofertowanymi zbiornikami typu Bladder Tank, dozownikami, dyszami i innymi urządzeniami spieniającymi.

Wytwarzana piana doskonale nadaje się do takich zastosowań jak:

 • W branży komunalnej i przemysłowej w przypadku rozlewisk i ograniczonych zagrożeń typu III
 • Systemach pianowych z urządzeniami spieniającymi typu II

 

Oferowane bezfluorowe koncentraty środków gaśniczych pianotwórczych produkowane są za pomocą urządzeń wolnych od stosowania chemii PFAS. Ponieważ produkty te są wolne od jakiejkolwiek celowo dodanej chemii PFAS są one z natury zgodne z: Dyrektywą UE 2017/10000 ws. PFOA oraz 2019/1021 ws. POPs, identyfikowany jako produkt pozbawiony fluoru.

UL