Działka wodno-pianowe

Działka wodno-pianowe to urządzenia służące do podawania wody oraz piany, wytworzonej  z roztworu środka pianotwórczego z wodą. Odpowiednia konstrukcja oraz materiały, które wykorzystuje się do produkcji tych urządzeń, zapewniają ich trwałość oraz niezawodność. Działka wodno-pianowe wykorzystuje się m.in. w przemyśle petrochemicznym do zabezpieczania frontów załadowczych autocystern i cystern kolejowych, zbiorników z paliwem, zabezpieczenia składowisk makulatury, lądowisk, sortowni odpadów czy w zakładach  termicznego przekształcania odpadów.

CNBOP