Środek pianotwórczy SKUM ARC 3x3

Środek pianotwórczy SKUM ARC 3x3

SKUM ARC 3x3 jest środkiem pianotwórczym wytwarzanym na podstawie nowego patentu i w specjalnej technologii. Koncentrat łączy technologie fluoropochodne i węglowodorowe w celu zapewnienia lepszej odporności na ogień oraz pary wodnej powstającej przy pożarach klasy B, rozpuszczalników polarnych i węglowodorów.

Ask for product
Usage
Obiekty produkcyjne
Obiekty produkcyjne
Obiekty produkcyjne
Obiekty logistyczne / hale magazynowe
Obiekty logistyczne / hale magazynowe
Obiekty logistyczne / hale magazynowe
Obiekty militarne
Obiekty militarne
Obiekty militarne
Pozostałe obszary
Pozostałe obszary
Pozostałe obszary