Środek pianotwórczy SKUM FP 3%

Środek pianotwórczy SKUM FP 3%

SKUM FP 3% jest środkiem pianotwórczym bazującym na mieszaninie zhydrolizowanych protein fluorowych związków powierzchniowo czynnych oraz inhibitorów korozji. Jest przechowywany i transportowany w postaci koncentratu, aby zapewnić łatwość stosowania i znaczne oszczędności w masie i powierzchni. Przeznaczony do wytwarzania piany jako 3% roztwór.

SKUM FP 3% charakteryzują dwa mechanizmy gaśnicze. Pierwszy, to warstwa piany zapobiegająca uwalnianiu się par paliwa. Drugi efekt polega na chłodzeniu paliwa.

Ask for product
Usage
Obiekty produkcyjne
Obiekty produkcyjne
Obiekty produkcyjne
Obiekty logistyczne / hale magazynowe
Obiekty logistyczne / hale magazynowe
Obiekty logistyczne / hale magazynowe
Obiekty militarne
Obiekty militarne
Obiekty militarne
Pozostałe obszary
Pozostałe obszary
Pozostałe obszary