Rzetelny dostawca
ISO:9001

Zbiorniki przeponowe wertykalne i horyzontalne ANSUL

Zbiorniki przeponowe wertykalne i horyzontalne ANSUL

Zbiornik przeponowy Bladder Tank ANSUL® jest jednym z elementów zrównoważonego systemu dozowania środka pianotwórczego. Jego działanie nie wymaga zewnętrznego zasilania innego niż ciśnieniowy system wodny. Zbiornik przeponowy Bladder Tank może pracować z dowolnym środkiem pianotwórczym ANSUL.

Zbiornik przeponowy ANSUL jest zbiornikiem ciśnieniowym wykonanym ze stali przeznaczonym do przechowywania środka pianotwórczego. Koncentrat środka pianotwórczego jest odprowadzany ze zbiornika na skutek ciśnienia, jakie wywiera woda na elastyczną przeponę wewnątrz stalowego zbiornika. (Dozowniki są oddzielnym elementem instalacji i są opisane w oddzielnej karcie).

Zbiorniki ANSUL dostępne są w wersjach wertykalnych i horyzontalnych o różnych nominalnych pojemnościach wymienionych w tabelach informacyjnych. Oba modele wyposażone są w perforowane rury, które pozwalają na lepsze wyładowanie środka.

  • Zawory, które podłączone są w normalnej pozycji działania dostarczane są z tabliczkami określającymi ich funkcję oraz instrukcją obsługi
  • Zbiornik dostarczany jest z rurami nierdzewnymi
  • Zewnętrzne powierzchnie zbiornika pokryte są czerwonym lakierem lub czerwoną epoksydową farbą chromowaną do stosowania w środowisku morskim lub żrącym. Zbiornik przeznaczony jest do stosowania z wodą morską i wodociągową.

Zespoły urządzeń zbiornika przeponowego ANSUL w wersji horyzontalnej i wertykalnej są zatwierdzone przez Underwriters Laboratories i Factory Mutual w użyciu z dozownikami i środkami pianotwórczymi ANSUL na podstawie American Society of Mechanical Engineers (ASME).

Zbiorniki przeponowe o pojemności 200 galonów (757 l) i większe są oznaczone znakiem CE w zgodności z 97/23/EC Pressure Equipment Directive. Zbiorniki o pojemności mniejszej niż 200 galonów (757 l) są dopuszczone na podstawie ASME.

Zbiorniki przeponowe ASME horyzontalne i wertykalne są zaprojektowane i zbudowane zgodnie z najnowszymi wersjami ASME Section VIII, Division I, dla nieogrzewanych płomieniami zbiorników ciśnieniowych o ciśnieniu pracy 175 psi (12.1 bar) i przetestowane pod ciśnieniem co najmniej 255 psi (17.6 bar).

Wszystkie krawędzie i spawy wewnątrz zbiornika są gładkie. Powłoki są oczyszczone, piaskowane i pokryte wysokiej jakości farbą epoksydową.

Tabliczka znamionowa ASME zawiera następujące informację: rok produkcji, nr tabliczki, ciśnienie robocze, grubość materiału, temperaturę oraz rodzaj korpusu.

Zbiornik zawiera również etykietę określającą rodzaj stosowanego środka pianotwórczego jaki został przeznaczony do prawidłowego funkcjonowania systemu, ilości stosowanego środka oraz ostrzeżenia przy stosowaniu innych środków niż zalecane.

Zbiornik zawiera elastyczną przeponę z materiału zbadanego przez Underwriters Laboratories dla kompatybilności ze środkiem pianotwórczym który ma być stosowany. Grubość materiału przepony wynosi co najmniej 0,05 cala (1,27 mm) .

Dodatkowy osprzęt stanowią rury PCV lub inne materiały, kompatybilne ze środkiem pianotwórczym, z otworami nie większymi niż ¾ cala (19mm).

Certyfikaty urządzeń