Certyfikowane zbioniki

Bladder Tank     

Poniższe zbiorniki ANSUL i SKUM posiadają Krajowy Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych CNBOP, tym samym spełniają postanowienia Rozporządzenia Ministra Inwestycji i Budownictwa z dnia 19 grudnia 2016 roku w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. 2016 r. poz. 1966; z późn. zm). Certyfikat ten jest wymagany aby zgodnie z obowiązującymi przepisami z przywołanego Rozporządzenia wprowadzić zbiorniki magazynujące środek na krajowy rynek.

Certyfikat obejmuje bladder tanki:

Zbiorniki pionowe ANSUL od 189 l do 7 571 l  

Zbiorniki poziome ANSUL od 379 l do 11 356 l

Zbiorniki pionowe SKUM od 400 l do 12 000 l

Zbiorniki poziome SKUM od 400 l do 25 000

cnbop