Rzetelny dostawca
ISO:9001

Fluorosyntetyczne tworzące film wodny AFFF

Syntetycznym środki pianotwórcze tworzące na powierzchni paliwa film wodny. Dzięki temu doskonale nadają się do gaszenia pożarów niepolarnych cieczy węglowodorowych – pożary grupy B. Tworzący się film wodny stanowi szczelną izolację zapobiegającą parowaniu paliwa, nawet wtedy, kiedy warstwa samej piany ulegnie zniszczeniu. Film wodny dodatkowo zabezpiecza część wycieku nieobjętą pożarem.

Zastosowanie:

  • do gaszenia pożarów paliw węglowodorowych
  • do zabezpieczania rozlewisk
  • do gaszenia pożarów materiałów stałych - ze względu na właściwości izolujące i penetrujące

SKUM AFFF 3% EG

SKUM AFFF 3% EG to środek pianotwórczy tworzący na powierzchni paliwa film wodny. Środki pianotwórcze typu AFFF są sentytecznymi

SKUM AFFF 6% EG

SKUM AFFF 6% EG to środek pianotwórczy tworzący na powierzchni paliwa film wodny. Środki pianotwórcze typu AFFF są sentytecznymi
Certyfikaty urządzeń