Środki gaśnicze pianotwórcze AFFF

Syntetyczne środki pianotwórcze tworzące na powierzchni paliwa film wodny.

Środki

Środki gaśnicze pianotwórcze typu AFFF łączą w sobie technologię fluorowych i węglowodorowych substancji powierzchniowo czynnych w celu wytworzenia wysokowydajnych syntetycznych pian gaśniczych. Dzięki temu doskonale nadają się do gaszenia pożarów niepolarnych cieczy węglowodorowych - pożary grupy B, zarówno w półstałych jak i stałych instalacjach gaśniczych takich jak:

  • Paliwa lub zbiorniki chemiczne,
  • zakłady przemysłu chemicznego i przetwarzania ropy naftowej,
  • Urządzenia załadunku i rozładunku cystern,
  • Obszary łatwopalnych cieczy,
  • Hangary lotnicze,
  • Instalacje zraszaczowe,
  • Instalacje tryskaczowe.

Środki gaśnicze typu AFFF wykorzystują 3 sposoby tłumienia pożarów:

  1. Piana wytworzona z wodnego roztworu środka gaśniczego blokuje dopływ świeżego powietrza do paliwa,
  2. Podczas wykraplania tworzą film wodny, który zapobiega parowaniu paliwa,
  3. Zawartość wody w pianie zapewnia efekt chłodzenia, dodatkowo tłumiąc ogień. 

Dodatkową zaletą środków gaśniczych pianotwórczych jest zmniejszenie napięcia powierzchniowego wody, dzięki czemu zapewnia lepszą penetrację wgłąb chropowatej struktury zabezpieczanych materiałów.