Rzetelny dostawca
ISO:9001

System Bladder Tank

FMX TPW MK II

Dozownik serii TPW zapewnia precyzyjne dozowanie środka pianotwórczego w szerokim zakresie przepływu i zmiennych wartościach

Zawór zapobiegający przeciekom środka pianotwórczego WAFV 80 WE

WAFV jest wykorzystywany przede wszystkim w systemach zbiorników i jest zainstalowany w linii środka pianotwórczego tuż przed

FLOWMAX CL 6"

Dozownik serii FLOWMAX CL 6" zapewnia precyzyjne dozowanie środka pianotwórczego w szerokim zakresie przepływu i zmiennych

Between Flange

Dozownik serii Between Flange ANSUL zapewnia precyzyjne dozowanie środka pianotwórczego przy minimalnej stracie ciśnienia. Wykonany
Certyfikaty urządzeń