Zawór wzbudzający DV-5A z podwójną blokadą aktywacji (preaction)

Zawór wzbudzający DV-5A z podwójną blokadą aktywacji (preaction)

Automatyczne zawory regulacyjne wody DV-5A są zaworami membranowymi, które mogą być stosowane w systemach ochrony przeciwpożarowej z podwójnym blokowaniem aktywacji systemu. W przypadku prawidłowego montażu zawór dwu-gniazdowy DV-5A zapewnia również uruchamianie alarmów przeciwpożarowych po uruchomieniu systemu.

Konstrukcja zaworu DV-5A w kształcie membrany pozwala na jego zewnętrzne resetowanie, zapewniając tym samym bezproblemowe resetowanie systemu zalewowego bez konieczności otwierania pokrywy/osłony otworu zaworowego w celu ręcznej zmiany położenia pokrywy/osłony i/lub mechanizmu zatrzaskowego. Zwykłe przywrócenie ciśnienia w komorze membranowej powoduje zresetowanie zaworu.

DV-5A posiada wewnętrzną i zewnętrzną powłokę w celu zapewnienia odporności na korozję. Odporność na korozję zewnętrznej powłoki epoksydowej pozwala na wykorzystywanie DV-5A w atmosferze korozyjnej obecnej w różnego rodzaju typach zakładów przetwórstwa przemysłowego i instalacji zewnętrznych.

Zawory DV-5A są oferowane jako zawór DV-5A i oddzielnie zamawiany pół-zmontowany trym zilustrowany na rysunkach 6 i 7 lub też, w celu ułatwienia instalacji, jako kompletnie wyposażony i zmontowany DV-5A wraz z głównym zaworem sterującym systemu lub bez niego.

Zapytaj o produkt
Zastosowanie
Obiekty użyteczności publicznej
Obiekty użyteczności publicznej
Obiekty użyteczności publicznej
Obiekty logistyczne / hale magazynowe
Obiekty logistyczne / hale magazynowe
Obiekty logistyczne / hale magazynowe
Sektor energetyczny
Sektor energetyczny
Sektor energetyczny
Zabezpieczenie tuneli
Zabezpieczenie tuneli
Zabezpieczenie tuneli
Pozostałe obszary
Pozostałe obszary
Pozostałe obszary
Dokumenty