Tryskacz ELO-231B

Tryskacz ELO-231B

Tryskacze serii ELO-231B 11.2K, stojące i wiszące, z standardowym zakresem są automatycznymi tryskaczami wyposażonymi w termoczułą ampułkę. Tryskacze reagują szybko wytwarzając podaż wody w kształcie półkuli pod deflektorem.

Tryskacze stojące i wiszące 11.2K ELO-231B zostały poddane pełno-wymiarowym próbom pożarowym w magazynach wysokiego składowania, w celu zbadania możliwości  zastąpienia tryskaczy standardowych o współczynniku wypływu 5.6 lub 8.0, w zakresie ochrony magazynu wysokiego składowania Dzięki tryskaczom 11.2 K ELO-231B możliwe jest uzyskanie wyższych współczynników przepływu przy dużo niższych ciśnieniach, co zwiększa ich przydatność w przypadku ochrony np. magazynów wysokiego składowania.

Zapytaj o produkt
Zastosowanie
Obiekty produkcyjne
Obiekty produkcyjne
Obiekty produkcyjne
Obiekty użyteczności publicznej
Obiekty użyteczności publicznej
Obiekty użyteczności publicznej
Obiekty logistyczne / hale magazynowe
Obiekty logistyczne / hale magazynowe
Obiekty logistyczne / hale magazynowe
Pozostałe obszary
Pozostałe obszary
Pozostałe obszary
Dokumenty