Reduktor Ciśnienia PRV-1A TYCO

Reduktor Ciśnienia PRV-1A TYCO

Zawory redukcyjne TYCO model PRV-1A, od 2 do 8 cali (DN50 do DN200), są fabrycznie zmontowanymi i w pełni wyposażonym w elementy wewnętrzne układami zaworów do regulacji ciśnienia. Stosuje się je na rurach wypełnionych wodą, gdzie konieczne jest obniżenie wyższego ciśnienia wlotowego do niższego ciśnienia tłoczenia w warunkach przepływu statycznego i/lub resztkowego.

Zawór model PRV-1A jest przeznaczony do automatycznego utrzymywania „zadanego ciśnienia” wylotowego (statycznego i resztkowego) w bliskim zakresie, niezależnie od wahań wyższego ciśnienia w linii wlotowej lub zmian natężenia przepływu.

Zawór model PRV-1A jest dostarczany z fabrycznym „zadanym ciśnieniem” na wylocie około 125 psi (8,6 bar); jednak może ono być ustawione na miejscu na nominalne „zadane ciśnienie” wylotowe od 90 do 175 psi (6,2 do 12,1 bar).

Typowe zastosowania

  • W obrębie głównego kolektora, jak pokazano na rysunku 1, zasilanie pionów mokrej rury, suchej rury, zalewowej lub systemu wstępnego sterowania i/lub systemu rur pionowych zasilających przyłącza węży
  • Jako część zespołu sterowania segmentowego podłogi, jak pokazano na rysunku 2, do zasilania instalacji zraszaczowych i/lub stacji węży
Zapytaj o produkt
Zastosowanie
Obiekty logistyczne / hale magazynowe
Obiekty logistyczne / hale magazynowe
Obiekty logistyczne / hale magazynowe
Obiekty użyteczności publicznej
Obiekty użyteczności publicznej
Obiekty użyteczności publicznej
Dokumenty
FM