Rzetelny dostawca
ISO:9001

System HotFoam™

System HotFoam™

System HotFoam™ jest najnowszym osiągnięciem w dziedzinie zabezpieczeń przeciwpożarowych. Ze względu na udowodnioną skuteczność i szybkość w zwalczaniu ognia jest najchętniej stosowanym rozwiązaniem w miejscach takich jak magazyny, zakłady produkcyjne, hangary lotnicze, maszynownie na pokładach statków czy też platformy wiertnicze. Ogromną zaletą Systemu Piany Lekkiej oprócz efektywności jest optymalna redukcja szkód wtórnych, jakie niestety występują w przypadku zwykłej instalacji wodnej.

System opracowany przez firmę SKUM skutecznie ochrania przestrzenie zamknięte przed większością zagrożeń, ponieważ łączy w sobie zalety konwencjonalnych instalacji pianowych oraz znane właściwości gaśnicze wody.

Drobno rozpylona mgła, która jest wytwarzana natychmiast po jego uruchomieniu powoduje szybki spadek temperatury, co może już na tym etapie skutkować ugaszeniem ogniska, jak również umożliwia ewentualną ewakuację. Następnie w krótkim czasie (odpowiednio dobranym przez projektanta), chroniony obszar jest szczelnie pokrywany pianą, która zalewa płomień. Warstwa piany w przeciwieństwie do wody utrzymuje się na materiale, odcinając dopływ tlenu z powietrza, co uniemożliwia zachodzenie reakcji spalania, a także dzięki małemu przewodnictwu cieplnemu działa izolacyjnie na substancje nieobjęte pożarem. Mała ilość roztworu wyciekającego z piany lekkiej skutkuje tym, że straty po pożarowe są nieporównanie mniejsze niż w przypadku instalacji wodnych.

Dzięki unikalnej technologii do wytwarzania piany wykorzystywane jest powietrze z wewnątrz chronionej strefy, nawet jeśli jest ona wypełniona gorącymi gazami powstałymi na skutek pożaru i gęstym dymem. Wobec tego nie ma potrzeby montażu dodatkowej instalacji zapewniającej dopływ świeżego powietrza z zewnątrz ani wentylacji oddymiającej. Technologia Systemu Piany lekkiej pozwala na pełną elastyczność w projektowaniu, tak aby zapewnić optymalne rozwiązanie przy najmniejszych kosztach.

Kompletna instalacjia systemu HotFoam SKUM składa sie z następujących elementów:

 • Systemu detekcji i uruchamiania
 • Źródła wody
 • Zbiornika do przechowywania środka pianotwórczego bladder tank
 • Środka pianotwórczego HotFoam 2%
 • Zespołu dozowania piany
 • Zaworu zalewowego
 • Instalacji rurowej piany/wody
 • Generatorów pianowych HG
 • Opłacalny
 • Szybkie i niezawodne gaszenie ognia
 • Szybkie obniżanie temperatury
 • Wygodny montaż bez potrzeby instalacji przewodów powietrznych
 • Nie jest wymagana wentylacja oddymiająca
 • Niewielkie zużycie wody, małe zagrożenie powstania szkód wtórnych
 • Elastyczna lokalizacja generatorów piany, możliwość usytuowania nad szczególnie zagrożonym obszarem
 • Możliwość całkowitego wypełnienia lub ochrony lokalnej
 • Lekkie generatory piany na instalacji rurowej
 • Łatwa konserwacja - brak ruchomych części w generatorach piany
 • Przyjazny dla środowiska

HotFoam™ skutecznie ochrania przestrzenie zamknięte przed większością zagrożeń, ponieważ łączy w sobie zalety konwencjonalnych instalacji pianowych oraz znane właściwości gaśnicze wody. Drobno rozpylona mgła, która jest wytwarzana natychmiast po jego uruchomieniu powoduje szybki spadek temperatury, co może już na tym etapie skutkować ugaszeniem ogniska, jak również umożliwia ewakuację.

Następnie w krótkim czasie (odpowiednio dobranym przez projektanta), chroniony obszar jest szczelnie pokrywany pianą, która zalewa płomień. Warstwa piany w przeciwieństwie do wody utrzymuje się na materiale, odcinając dopływ tlenu z powietrza, co uniemożliwia zachodzenie reakcji spalania, a także dzięki małemu przewodnictwu cieplnemu działa izolacyjnie na substancje nieobjęte pożarem.

Mała ilość roztworu wyciekającego z piany lekkiej skutkuje tym, że straty po pożarowe są znacznie mniejsze niż w przypadku instalacji wodnych.

HotFoam™ jest równie skuteczny w gaszeniu pożarów materiałów płynnych, jak też palnych materiałów stałych. Przy odpowiednim doborze środka pianotwórczego zapewnia bezpieczeństwo w miejscach takich jak:

 • Wszelkiego rodzaju magazyny
 • Zakłady przetwórcze
 • Hale produkcyjne
 • Tunele kablowe
 • Tunele kolejowe
 • Petrochemiczne zakłady produkcyjne
 • Hangary lotnicze
 • Elektrownie
 • Maszynownie na pokładach statków i platform wiertniczych.

Generator piany lekkiej HG

Generator piany lekkiej HG, to urządzenie służące do wytwarzania i podawania piany lekkiej. Zaprojektowane specjalnie dla systemu

Środek pianotwórczy HotFoam™ 2%

HotFoam™ 2% jest syntetycznym środkiem pianotwórczym, którego skład został tak dobrany, aby możliwe było wytworzenie piany przy
Certyfikaty urządzeń