Forum Biznesu Polska-Ukraina – Sektor Maszyn i Urządzeń.

18.10.2023 w Centrum Wystawowym firmy PRONAR w Siemiatyczach odbyło się biznesowe Forum Polska – Ukraina, w którym nasza firma brała aktywny udział. Dyrektor Zarządzający Foamax P. Kamil Marjanek był jednym z prelegentów Panelu Dyskusyjnego dot. rynku maszyn i urządzeń budowlanych w Polsce i na Ukrainie, warunków ich relokacji a także możliwości i instrumentów wsparcia dla polskich firm w zakresie finansowania obrotu nimi.

Forum było świetną okazją do merytorycznego omówienia możliwości rozwoju współpracy między partnerami z Polski i Ukrainy a także bezpośrednią okazją do wymiany doświadczeń w zakresie potrzeb rozwojowych dot. odbudowy rynku ukraińskiego we wszystkich kluczowych sektorach.