Rzetelny dostawca
ISO:9001

SKUM ARC 3x3 UG

SKUM ARC 3x3 UG

SKUM ARC 3x3  UG jest środkiem pianotwórczym wytwarzanym na podstawie nowego patentu i w specjalnej technologii produkcji. Specjalne fluorochemiczne dodatki i surfaktanty, sprawiają że otrzymana za pomocą tego środka piana jest wysoce odporna na niszczące działanie temperatury i płomienia.

Przeznaczony do wytwarzania piany jako 3% roztwór cieczy polarnych i niepolarnych przy użyciu wody wodociągowej, morskiej i zanieczyszczonej.

pp

Certyfikaty urządzeń