Pojazdy elektryczne i stacje ładowania

Rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa pożarowego dla miejsc służących do ładowania samochodów elektrycznych w garażach zamkniętych

Baterie litowo-jonowe – źródła pożaru

Baterie litowo-jonowe – źródła pożaru

Przyczyny:

 • Wypadek lub kolizja, powodująca uszkodzenie mechaniczne baterii. Czasem pożar ponownie zaczął się po kilku godzinach/dniach od wypadku (Silicon Valley, Tesla car accident).
 • Zwarcie baterii w skutek przegrzania spowodowane nieprawidłowym ładowaniem, przeładowaniem, lub stanem baterii, błędami projektowymi.

 

Przebieg reakcji zwanej thermal runaway:

Bateria litowo-jonowa składa się z; katody [LiCoO2], grafitowej anody i elektrolitów [węglan etylenu/węglan etylu metylu (EC/EMC)].

Produktami reakcji thermal runaway są:

 • CO2,
 • CO,
 • H2, wysoce łatwopalny
 • CH4, metan wysoce łatwopalny
 • C2H6, etan skrajnie łatwopalny
 • C2H4, eten palny
 • 02

Media gaśnicze

Nie działające:

 • Wszelkie piany gaśnicze – reakcja thermal runaway produkuje sama tlen i palne gazy, ponieważ typowym działaniem piany jest odcięcie od utleniacza w tym przypadku piana nie ma zastosowania.
 • Dodatkowo piana o wiele mniej efektywnie chłodzi niż prądy wodne, potwierdza to badanie NTSB, w którym stwierdzono brak przydatności piany do gaszenia baterii w pojazdach elektrycznych. Poniżej zdjęcia.
 • Piana nadaje się do skutecznego ugaszenia wnętrza ale poprzez straż i prądy gaśnicze w przypadku aut spalinowych.
 • Stałe systemy gaśnicze oparte o pianę nie mają zastosowania i o wiele gorzej chłodziłyby również konstrukcję garażu przed niszczącym działaniem płomieni niż prądy wody.
 • Nie ma również żadnej normy na podstawie której można zaprojektować stały system gaśniczy pianowy dla stacji ładowania w garażach.

Media gaśnicze pożarów pojazdów elektrycznych

 • Zalecenia RSA (Brytyjski ubezpieczyciel z 300 letnią historią):
 • Stałe systemy tryskaczowe wodne, zaprojektowane w oparciu o najbardziej uznane na świecie standardy:
 • Standardowe wymagania dla garaży:
 • LPC: Ordinary Hazard 2 – 5-mm/min over 144-m2 (180-m2 dry systems).
 • NFPA: Ordinary Hazard 1 – 4.1-mm/min over 370-m2 (480-m2 dry systems) to 6.1-mm/min over 260-m2 (338-m2 dry systems).
 • FM: Hazard Category 2: 8-mm/min over 230-m2 (300-m2 dry systems).
 • Zalecane przez RSA podwyższone wymagania z racji na stacje ładowania i coraz większą zawartość plastiku w konstrukcji auta (średnia - 200kg w 2014 vs 350kg w 2020).
 • LPC: High Hazard Process 1 (HHP1): 7.5-mm/min over 260-m2 (350-m2 dry systems).
 • NFPA: Extra Hazard Group 1 (EH1): 8.2-mm/min over 465-m2 (605-m2 dry systems) to 12.2mm/min over 230-m2 (300-m2 dry systems).
 • FM: Hazard Category 2: 8-mm/min over 230-m2 (300-m2 dry systems).

Media gaśnicze pożarów pojazdów elektrycznych

Lokalizacja

Ochrona i zabezpieczenia przeciwpożarowe

Poziom ryzyka

Podziemia

 • Automatyczny system gaszenia (instalacja Tryskaczowa)
 • Wentylacja pożarowa
 • Dostęp dla strażaków
 • Przepisy dotyczące odpływu wody gaśniczej

Poziom ryzyka

Zewnętrzny obszar publiczny

 • Mechaniczne zabezpieczenie punktów ładowania (krawężniki, pachołki lub bariery)
 • Punkt mocowania kabla ładującego
 • Monitoring wizyjny

Wewnątrz budynku

(parter i wyżej)

 

 • Automatyczne wykrywanie pożaru (czujki)
 • Automatyczny system gaszenia
 • Wentylacja pożarowa
 • Gaśnice
 • Przegroda przeciwpożarowa [oddzielenie]

Najwyższa kondygnacja

 • Gaśnice
 • Przepisy dotyczące odpływu wody gaśniczej

Zalecenia - Fire Protection Association, RC59: Recommendations for fire safety when charging electric vehicles, 2021:

Zalety instalacji tryskaczowych do ochrony garaży podziemnych i miejsc ładowania

Zalety instalacji tryskaczowych do ochrony garaży podziemnych i miejsc ładowania:

 • Skuteczna ochrona konstrukcji garażu, 
 • Ograniczenie wysoce silnego dymienia,
 • Kontrola pożaru do czasu przybycia straży, 
 • Niskie koszty instalacji i konserwacji,
 • Brak możliwości porażenia, 
 • Nie utrudnia ewakuacji. 
 • Zalecany przez ubezpieczycieli. 
 • Dostępność wykwalifikowanych monterów i serwisantów instalacji tryskaczowych. Dodatkowe zalecenie RSA to dystans co najmniej 5m dla miejsca lub strefy lądowania od innych pojazdów.

Podsumowanie – zalecenia

Zamknięte przestrzenie garażowe wyposażone w stanowiska ładowania pojazdów elektrycznych należy wyposażyć w:

 • Automatyczną instalację gaśniczą Tryskaczową zaprojektowaną i wykonaną zgodnie z NFPA    i/lub FM o podwyższonych parametrach intensywności zraszania. 
 • Odwodnienie wód pożarowych o odpowiedniej przepustowości. 
 • Oddalenie miejsc ładowania o co najmniej 5m od miejsc postojowych reszty pojazdów w garażu.
 • Zapewnienie wentylacji pożarowej. 
 • Umiejscowienie miejsc ładowania możliwie najbliżej wjazdów/wyjazdów do Parkingu.
 • Zapewnienie hydrantów naziemnych w okolicy o wydajności co najmniej 30l/s dla celów ciągłego chłodzenia baterii, przez straż pożarną poprzez podłączenie od spodu kurtyn wodnych.
 • Nieskrępowany dostęp dla Straży Pożarnej celem prowadzenia akcji. 
 • Odstęp co najmniej 2m pomiędzy pojazdami w strefie ładowania, umożliwiający swobodny dostęp Straży pożarnej i efektywne kontrolowanie pożaru przez instalację gaśniczą tryskaczową.