Powierzchniowy system podawania piany

Charakterystyka systemu:

  • Wymagane jest stosunkowo niskie ciśnienie. Należy jednak pamiętać, że niezbędna jest określona wartość ciśnienia potrzebna do dostarczenia środka pianotwórczego do zamontowanych na odpowiedniej wysokości dysz,

  • W porównaniu do systemu opartego na wykorzystaniu działek wodno - pianowych, występuje znaczne zmniejszenie strat środka pianotwórczego,

  • Mogą zostać wykorzystane w przypadku wszystkich rodzajów paliw, przy uwzględnieniu doboru odpowiedniego środka pianotwórczego oraz urządzeń podających,

  • Ze względu na prostotę systemu, prądownice pianowe bardzo często mogą być najtańszym rodzajem instalacji przeciwpożarowej,

  • Cała ilość wytworzonej piany bierze udział w procesie gaszenia lub zabezpieczania powierzchni paliwa przed zapaleniem,

  • Piana podawana jest w łagodny sposób, co minimalizuje naruszenie powierzchni paliwa,

  • Jest to skuteczny rodzaj zabezpieczenia przeciwpożarowego dla cieczy o dużej lepkości.