Pomoc dla Strażaków w Ukrainie

W dniu 28.02.2022, przy Ambasadzie Ukrainy w Warszawie reprezentowanej przez Pana Ambasadora Andrija Deszczycę nastąpiło symboliczne nieodpłatne przekazanie przez firmę Foamax działka wodno-pianowego Foamstorm 12000 o zasięgu ponad 100 m, na potrzeby Ukrainy.
Do tej pory działo to aktywnie wykorzystywaliśmy do pokazów i testów, jednak w obecnej sytuacji uznaliśmy, że sprzęt ten powinien służyć w Ukrainie. Przekazanie działka było możliwe również dzięki udziałowi i sprawnej organizacji Ambasady Republiki Litewskiej w Polsce, reprezentowanej przez Pana Ambasadora Eduardasa Borisovasa – za co bardzo dziękujemy.
Po symbolicznym przekazaniu sprzętu w Warszawie zostało ono przetransportowane do punktu zbiórki na potrzeby Ukrainy, zlokalizowanego w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Zamościu, skąd zostało przetransportowane na Ukrainę. Składamy szczególne podziękowania dla Komendanta KM PSP i niezawodnych Kolegów Strażaków za udzieloną pomoc i organizacje punktu.
Koledzy z Ukrainy to świetni fachowcy dlatego nie mamy żadnych wątpliwości co do skutecznego wykorzystania przekazanego sprzętu pożarniczego w walce z dużymi pożarami.
Jeszcze raz dziękujemy wszystkim zaangażowanym w sprawne przekazanie sprzętu oraz każdemu kto angażuje się w pomoc Ukrainie.

[UKR] Допомога пожежникам в Україні
28.02.2022 року біля Посольства України у Варшаві в особі посла Андрія Дещиці компанія FOAMAX символічно і безоплатно передала на потреби України пожежну установку водопінного гасіння Foamstorm 12000 з дальністю струменя понад 100 м.До цього часу ми активно використовували цю установку для демонстрацій та випробувань, але в нинішній ситуації ми одностайно прийняли рішення, що це обладнання повинно використовуватися в Україні. Передача установки була можлива також завдяки участі та ефективній організації Посольства Литовської Республіки в Польщі в особі посла Едуардаса Борісоваса, за що ми Вам дуже вдячні.
Після символічної передачі обладнання у Варшаві його було транспортовано до пункту збору на потреби України, який розташований у Міській комендатурі Державної пожежної служби у місті Замость, звідки його перевезли в Україну. Висловлюємо особливу подяку коменданту МК ДПС і надійним колегам пожежників за надану допомогу та організацію роботи пункту.Наші колеги з України – це великі професіонали своєї справи, тому ми не сумніваємося, що вони ефективно використовуватимуть надане протипожежне обладнання у боротьбі з великими пожежами.Ще раз дякуємо усім, хто допоміг доставити обладнання до місця призначення, та усім, хто причетний до допомоги Україні