II Konwencja Budownictwo Polska-Ukraina

Podczas zakończonej II Konwencji Budownictwo Polska – Ukraina dominowała merytoryczna dyskusja nad szansami i zagrożeniami dla polskich firm planujących uczestnictwo w procesie szeroko rozumianej odbudowy inwestycyjnej Ukrainy.

Wydarzenie koncentrowało się przede wszystkim na obszarze budownictwa (drogach, kolei, budownictwie przemysłowym, energetycznym i środowiskowym, budownictwie mieszkaniowym, dostępie do materiałów i maszyn budowlanych ale i nieodzownych systemach bezpieczeństwa ppoż.) oraz ściśle powiązanych z nim warunkom wymiany handlowej, zagadnieniach prawnych w zakresie wzajemnej współpracy, obszarze ubezpieczeń i parametrów finansowania procesów oczekiwanej odbudowy.

Dla uczestników Konwencji z ramienia naszego zespołu merytoryczna wiedza i nakreślone podczas Paneli kierunki w zakresie obustronnej współpracy były potwierdzeniem zarówno wielkich oczekiwań jaki i istotnych szans dla rozwoju polsko-ukraińskich relacji biznesowych.

Serdecznie zapraszamy do kontaktu.

https://pzpb.com.pl/konwencja-pl-ua/;

https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=iikonwencjabudownictwopolskaukraina