Generator piany lekkiej JET-X

Szanowni Państwo,

Informujemy iż Generatory Piany Lekkiej Typu JET-X, przeszły pozytywną weryfikację przez CNBOP-PIB. Rezultatem jest wydanie Krajowej Oceny Technicznej oraz Krajowego Certyfikatu Stałości Właściwości Użytkowych, dzięki któremu możemy znakować ten wyrób znakiem budowlanym „B”.

Czemu Krajowa Ocena Techniczna, a nie tylko zgodność z EN 13565:1 ?

Dzięki temu mogliśmy przeprowadzić weryfikację na podstawie Normy UL. A co za tym idzie: mamy przebadany wpływ tryskaczy na wytworzoną pianę lekką (skuteczne budowanie warstwy piany przy wydłużonym czasie wypełnienia) oraz test skuteczności gaszenia po poddaniu Generatora na próbę ognia. Te 2 testy nie są ujęte przez normę europejską, a są bardzo kluczowe dla skuteczności zadziałania instalacji piany lekkiej.