Forum Gospodarcze Budownictwa BUILD4FUTURE oraz polsko-ukraińska Konwencja Budowlana.

Na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich (Poznań Congress Center) w dniach 30-31.01.2023 odbyło się Forum Gospodarcze Budownictwa BUILD4FUTURE oraz polsko-ukraińska Konwencja Budowlana. Wydarzenie to towarzyszy Międzynarodowym Targom Budownictwa i Architektury BUDMA 2023. Firma FOAMAX jako wiodący lider zabezpieczeń przeciwpożarowych na rynku jest jednym z partnerów tego przedsięwzięcia. Podczas panelu poświęconego największym inwestycjom infrastrukturalnym 2023-2030 – szanse i zagrożenia aktywnym uczestnikiem jest Dyrektor Zarządzający Foamax / Właściciel Kamil Marjanek. Najważniejsze inwestycje infrastrukturalne 2023-2030 Szanse i Zagrożenia są dzisiaj przedmiotem dyskusji kluczowych Reprezentantów ze strony Instytucji Zamawiających jaki i Wykonawców.

Podczas całego Forum będą poruszane takie tematy jak:

  • Czy grozi nam upadek polskiego budownictwa – ogólna sytuacja makroekonomiczna oraz ocena sytuacji w segmencie budownictwa i infrastruktury
  • Budownictwo mieszkaniowe i przemysłowe oraz rynek materiałów budowlanych i rynek pracy w dobie kryzysu
  • Największe inwestycje infrastrukturalne 2023-2030 – szanse i zagrożenia
  • Ekonomia i finanse polskiego budownictwa w obliczu kryzysu
  • Ukraina – sytuacja ekonomiczna kraju i ocena sytuacji w budownictwie i infrastrukturze. Projekcje rozwoju sytuacji
  • Koncepcje odbudowy Ukrainy i udziału polskiego sektora budowlanego. Forum praktycznych doświadczeń funkcjonowania budownictwa w Ukrainie – doświadczenie polskich firm
  • Nowoczesne technologie oraz eksport polskich usług i materiałów budowlanych
  • Finansowanie inwestycji oraz finansowanie i ubezpieczenie realizacji procesów budowlanych w odbudowie Ukrainy.