Działko przewoźne FOAMSTORM 12 000

Specjaliści z firmy Foamax w dniu 28.04.2022 przeprowadzili szkolenie z obsługi przewoźnego działka o dużej wydajności FoamStorm 12000 S w wersji z automatycznym zasysaniem koncentratu środka gaśniczego pianotwórczego.

Podczas szkolenia skoncentrowano się na praktycznej obsłudze działka w zakresie jego funkcjonalności oraz zasadach dotyczących bezpiecznego użytkowania. Działko w tej wersji jest wyposażone w cztery podpory stabilizujące, hamulec postojowy oraz zbiornik balastowy dodatkowo wspierający stabilizację pracy podczas prowadzenia akcji gaśniczej. Szkolenie zrealizowano na terenie III Okręgowej Jednostki Straży Pożarnej i Ratownictwa w Šiauliai, w której działko jest użytkowane. W ramach współpracy przedstawiciele Foamax przeprowadzili także szkolenie z zakresu metodologii walki z dużymi pożarami przemysłowymi oraz specyfikacji najnowszych środków gaśniczych pianotwórczych.