Certyfikat CNBOP dla produktu: Dozownik środka pianotwórczego PPW 200

Informujemy, że otrzymaliśmy Krajowy Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych CNBOP dla dozownika PPW 200. To kolejny produkt z naszej oferty objęty certyfikacją CNBOP (numer certyfikatu 063-UWB-0262).