Zawór wzbudzający DV-5A z pojedynczą blokadą aktywacji (PREACTION)

Zawór wzbudzający DV-5A z pojedynczą blokadą aktywacji (PREACTION)

Automatyczne zawory regulacyjne wody TYCO DV-5A są zaworami membranowymi, które mogą być stosowane w systemach ochrony przeciwpożarowej wstępnego reagowania z pojedynczym blokowaniem aktywacji systemu. W przypadku prawidłowego montażu zawór dwu-gniazdowy DV-5A zapewnia również uruchamianie alarmów przeciw-pożarowych po uruchomieniu systemu.

Konstrukcja zaworu DV-5A w kształcie membrany pozwala na jego zewnętrzne resetowanie, zapewniając tym samym bezproblemowe resetowanie systemu zalewowego bez konieczności otwierania pokrywy/osłony otworu zaworowego w celu ręcznej zmiany położenia pokrywy/osłony i/lub mechanizmu zatrzaskowego. Zwykłe przywrócenie ciśnienia w komorze membranowej powoduje zresetowanie zaworu.

Ask for product
Usage
Obiekty produkcyjne
Obiekty produkcyjne
Obiekty produkcyjne
Obiekty logistyczne / hale magazynowe
Obiekty logistyczne / hale magazynowe
Obiekty logistyczne / hale magazynowe
Pozostałe obszary
Pozostałe obszary
Pozostałe obszary
Documents