Zawór Kontrolno-Alarmowy AV-1-300

Zawór Kontrolno-Alarmowy AV-1-300

Zawory alarmowe DN65, DN100, DN150 i DN200, model AV-1-300, są to przepływowe zawory o dzielonym pierścieniu gniazda z klapą wykonanej z gumowej powierzchni czołowej, które są przeznaczone do wykorzystania w mokrych systemach przeciwpożarowych (z automatycznymi tryskaczami). Są one zaprojektowane do automatycznego uruchamiania alarmów elektrycznych i/lub hydraulicznych przy stałym napływie wody do systemu równym wielkości wypływu z jednego lub więcej tryskaczy.

W systemach podlegających zmianom wartości ciśnienia wymagane jest zastosowanie opcjonalnej komory opóźniającej model RC-1. Jest ona używana do zapobiegania fałszywym alarmom związanym z wahaniami ciśnienia w publicznych systemach zaopatrzenia w wodę.

Ask for product
Usage
Obiekty logistyczne / hale magazynowe
Obiekty logistyczne / hale magazynowe
Obiekty logistyczne / hale magazynowe
Pozostałe obszary
Pozostałe obszary
Pozostałe obszary
Documents