Tryskacz ELO-231FRB

Tryskacz ELO-231FRB

Tryskacze stojące i wiszące szybkiego reagowania i standardowego zasięgu z serii ELO-231FRB 11,2K to tryskacze automatyczne z termoczułą ampułką. Są to tryskacze zraszające o krótkim czasie reakcji, wytwarzające półkolisty strumień wody pod deflektorem.

Tryskacze stojące i wiszące 11,2K ELO-231FRB poddano pełno zakresowym próbom ogniowym w obszarach wysokiego składowania w celu dopuszczenia ich stosowania zamiast standardowych tryskaczy zraszających o współczynniku K równym 5,6 lub 8,0 do zabezpieczania stref wysokiego składowania

Ask for product
Usage
Obiekty produkcyjne
Obiekty produkcyjne
Obiekty produkcyjne
Obiekty logistyczne / hale magazynowe
Obiekty logistyczne / hale magazynowe
Obiekty logistyczne / hale magazynowe
Obiekty użyteczności publicznej
Obiekty użyteczności publicznej
Obiekty użyteczności publicznej
Pozostałe obszary
Pozostałe obszary
Pozostałe obszary
Documents