Urządzenie zwijajace węże Hose Mule

Urządzenie zwijajace węże Hose Mule

Urządzenie pozwala na sprawne i bezpieczne zwinięcie węży użytych w akcji gaśniczej przy jednoczesnym usuwaniu wody oraz powietrza. Średnia prędkość zwijania i osuszania dla węży DN125 i DN150 wynosi ok. 30 metrów na minutę!

Dostępne dla węży tłocznych o średnicach 5’’, 7,25’’ oraz 12 ‘’

Ask for product
Usage
Przemysł paliwowy
Przemysł paliwowy
Przemysł paliwowy
Sektor kolejowy
Sektor kolejowy
Sektor kolejowy
Pozostałe obszary
Pozostałe obszary
Pozostałe obszary