Platforma pod instalację działka wodno-pianowego

Platforma pod instalację działka wodno-pianowego

Platforma gaśnicza to konstrukcja stalowa trwale połączona z gruntem, na której zamontowane są działka wodno-pianowe będące elementami instalacji przeciwpożarowej.

Platformy wraz z działkami rozmieszczone w odpowiednich miejscach mogą zostać użyte do ochrony kilku sąsiadujących źródeł zagrożeń oraz do zwalczania pożarów rozlewisk.

Platforma działka wodno-pianowego posadowiona jest na czterech stopach fundamentowych, pod każdy słup. Rozstaw osiowy stóp fundamentowych uzależniony jest od wielkości platformy.

Wysokość podestu platformy standardowo usytuowana od 2 do 6 metrów. Na życzenie możliwość wykonania podestu  w dowolnej wysokości.

Wymiary podstawy stopy fundamentowej:

  • w planie 0,80x0,80 m
  • w części wyższej 0,40x0,40


Wysokość fundamentu 1,20m, 0,20 m powyżej projektowanego terenu.

Zbrojenie podstawy dołem krzyżowo prętami #12 co 140mm.

Zbrojenie słupków pionowymi prętami #12, po trzy na każdym boku, strzemiona Ø6 w rozstawie co 150mm.

Fundamenty są posadowione na 10cm warstwie betonu podkładowego i izolacji poziomej oraz, w przypadku wystąpienia gruntów nienośnych, na warstwie posypki piaskowo - żwirowej.

Ask for product
Usage
Sektor energetyczny
Sektor energetyczny
Sektor energetyczny
Sektor kolejowy
Sektor kolejowy
Sektor kolejowy
Przemysł paliwowy
Przemysł paliwowy
Przemysł paliwowy
Obiekty militarne
Obiekty militarne
Obiekty militarne
Pozostałe obszary
Pozostałe obszary
Pozostałe obszary