System Kamer InfraTec

System Kamer InfraTec

System wykrywania pożarów oparty o kamery termowizyjne współpracuje z systemem gaszenia w taki sposób, że wykrycie pożaru w danym miejscu spowoduje automatyczny start instalacji wodno-pianowej i automatyczne naprowadzenie działek w miejsce ogniska pożaru. Na skutek wykrycia pożaru przez system monitorowania złożony z kamery termowizyjnej i szafy sterowniczej (WASTE SCAN), prześle sygnał do szafy działek z informacją o strefie w której nastąpił pożar. Po otrzymaniu odpowiedniego sygnału działka rozpoczną automatyczne gaszenie predefiniowanej strefy. Szafa działek automatycznie ustawi działka na zadaną strefę i poprzez Encodery zainstalowane w działkach będzie stale monitorować ich pracę. Możliwe będzie również gaszenie w trybie ręcznym za pomocą pulpitów sterowniczych lub panelu radiowego.

Ask for product
Usage
Sortownie i spalarnie odpadów
Sortownie i spalarnie odpadów
Sortownie i spalarnie odpadów
Pozostałe obszary
Pozostałe obszary
Pozostałe obszary