WASTEmax

Zintegrowany system detekcji z działkami wodno pianowymi.

System wykrywania pożarów współpracuje z systemem gaszenia tak, że wykrycie pożaru w danym miejscu spowoduje automatyczny start instalacji wodno-pianowej i automatyczne naprowadzenie działek w miejsce ogniska pożaru. Na skutek wykrycia pożaru przez system monitorowania złożony z kamery termowizyjnej i szafy sterowniczej (WASTE SCAN), prześle sygnał do szafy działek z informacją o strefie w której nastąpił pożar. Po otrzymaniu odpowiedniego sygnału działka rozpoczną automatyczne gaszenie predefiniowanej strefy. Szafa działek automatycznie ustawi działka na zadaną strefę i poprzez Encodery zainstalowane w działkach będzie stale monitorować ich pracę.

Zachęcamy do przeczytania naszego artykułu

I