VI Seminarium „Eksploatacja zakładów TPOK – doświadczenia”

W dniach 26-27 sierpnia 2021 r. w Krakowie, odbyło się VI Seminarium „Eksploatacja zakładów TPOK – doświadczenia”, zorganizowane przez wydawnictwo „Nowa Energia”. Podczas seminarium poruszono kwestie utrzymania ruchu w instalacjach Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych, czyli funkcjonowania spalarni w warunkach pandemii, a także zagospodarowania żużli, popiołów i innych odpadów. Dyskutowano również o działalności IOS, pomiarach emisji, BHP i PPOŻ, a także planowanych remontach oraz funkcjonowaniu służb utrzymania ruchu w instalacjach TPOK.

Zwieńczeniem wydarzenia była uroczysta kolacja, podczas której rozlosowano nagrody ufundowane m.in. przez firmę Foamax.