Szkolenia teoretyczne oraz praktyczne - gaszenie pożarów w bazach paliw

W trosce o bezpieczeństwo swoich Klientów podczas najtrudniejszych zmagań jakimi są pożary w rafineriach oraz bazach paliw firma Foamax przeprowadziła serie szkoleń teoretycznych oraz praktycznych przedstawiających metodologię gaszenia pożarów praktykowaną przez firmę Williams Fire and Hazard Control. Podczas wykładów teoretycznych przekazywana jest wiedza zdobywana podczas gaszenia pożarów na tego typu obiektach. W części praktycznej pokazano bezpieczne oraz sprawne przygotowanie linii gaśniczej, obsługę mobilnych dział wodno-pianowych w tym układu dozowania koncentratu środka gaśniczego pianotwórczego Ambassador o wydajności do 22 700 l/min oraz Battler o wydajności do 45 000 l/min, które zostały dostarczone przez firmę Foamax.