Rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa pożarowego dla miejsc ładowania samochodów elektrycznych w garażach zamkniętych

Obszar związany z intensywnym rozwojem magazynów energii, wykorzystaniem i produkcją paliw alternatywnych a przede wszystkim dostępnością i coraz większą powszechnością samochodów elektrycznych wymaga dostosowania rozwiązań i systemów w zakresie bezpieczeństwa ich użytkowania. Dobór właściwych mediów gaśniczych jest podstawą wykonania instalacji systemów rekomendowanych do ochrony przeciwpożarowej garaży podziemnych i miejsc ładowania pojazdów elektrycznych. W oparciu m.in. o lekturę materiałów źródłowych jak i praktyczne odniesienia do zdarzeń z udziałem pojazdów elektrycznych, szczegółowe rekomendacje dot. ochrony przeciwpożarowej garaży podziemnych przedstawił i usystematyzował Kamil Marjanek, inżynier bezpieczeństwa pożarowego, Dyrektor Zarządzający Foamax. Przedmiotowa prelekcja została wygłoszona 15.09.2022 podczas konferencji organizowanej przez Stowarzyszenie Inżynierów Bezpieczeństwa Pożarowego w Warszawie.

Więcej o tym wydarzeniu