Największy w Polsce zbiornik Bladder Tank

Już od 10 lat dbamy o to aby terminale paliwowe naszych Klientów były w pełni zabezpieczone przeciwpożarowo. Jest nam niezmiernie miło poinformować, że nasz Klient właśnie odebrał zbiornik typu bladder tank na koncentrat pianotwórczy o pojemności 15 000 litrów wraz z całym układem dozowania środka pianotwórczego typu AR-AFFF.

Pragniemy zauważyć, że jest to największy dotychczas dostarczony zbiornik typu bladder tank w Polsce. Ta wymagająca dostawa została zrealizowana przez naszą Firmę na terminal kolejowo-samochodowy.