Konferencja BAZA 2016

W dniach 4-5.10.2016 r. miała miejsce konferencja Baza 2016, która obejmowała tematyką bazy i rurociągi przemysłowe ropy naftowej i produktów finalnych. Pierwszego dnia do godziny 16 miały miejsce zajęcia teoretyczne z udziałem firmy FOAMAX wyłącznego dystrybutora na Polskę firmy William’s Fire & Hazard Control oraz pracownika firmy William’s gdzie mogliśmy posłuchać wykładów na temat:

  • minimalnych wymagań przepisów w zastosowaniu praktycznym ( zabezpieczenia przeciwpożarowe), które przeprowadził Ewen Duncan (William’s Fire & Hazard Control/TYCO)
  • taktyka prowadzenia działań gaśniczych przy pożarach zbiorników magazynowych, wyrzut ropy naftowej, które prowadził Ewen Duncan (William’s Fire & Hazard Control/TYCO)
  • Prezentacja technologii Williams Fire & Hazard Control do gaszenia pożarów węglowodorów, które prowadził Kamil Marjanek (FOAMAX)
     

Po godzinie 16 odbyły się praktyczne prezentacje działek wysokowydajnych w tym,

  • działka wodno-pianowego Ambassador,
  • pompy pożarniczej o dużej wydajności DependaPower
  • pompy hydraulicznej DpendaPower SUB.


Następnego dnia odbyła się dalsza część teoretyczna, gdzie mogliśmy wysłuchać wykładów na temat nowych regulacji prawnych i zmiany standardów, norma EN 1568: Edycja 2017, ECHA/REACH skutki dla producentów i użytkowników, które nam przybliżył Thierry Moinet (TYCO).